Tietosuojaseloste

19.2.2018 Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja tietosuojaseloste FixUi Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys: Iki Health Group Oy
Y-tunnus: 2942593-4
Osoite: Räihäntie 13, 90540 Oulu
Puhelin: 040 5686580

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Eira Malinen
Sähköpostiosoite:
eira.malinen@ikimove.com

3. Kenen tietoja kerätään?

 • Asiakkaat
 • Potentiaaliset asiakkaat
 • Verkkosivuston käyttäjät (analytiikka, evästeet, lomakkeet)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Keräämme asiakastietoja asiakassuhteen ylläpitoa, markkinointia, verkkosivustosta tulevat yhteydenottoja ja markkinoinnin kohdentamista varten.

5. Mitä tietoja kerätään?

Asiakas:

 • Yritys/Organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Rooli/tehtävä
 • IP-osoite

Pontentiaalinen asiakas:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite

Yritys/organisaatio Nimi Asema Osoite Puhelinnumero Sähköpostiosoite Organisaation/yrityksen www-sivuston osoite IP-osoite Tiedot tilatuista palveluista ja palvelutuotteista sekä niiden muutoksista Laskutustiedot Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika?

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ylläpitämisen ajan. Asiakkuuden päätyttyä poistamme henkilötiedot tai sovittaessa säilytämme tietoa pitempään. Sähköpostin ja yhteydenottolomakkeiden kautta keräämät yhteystiedot poistetaan kerran vuodessa, mikäli asiakassuhde on loppunut ja/tai asiakassuhdetta ei ole tarkoitus aloittaa seuraavan vuoden kuluessa. Uutiskirjeen tilannut asiakas voi itse halutessaan poistua kirjeen mukana tulevan poistumislinkin avulla.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö luovuttaa itse henkilötietonsa, joko verkkovierailun tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen kanssakäymisen yhteydessä.

8. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohjataan osoitteeseen: eira.malinen@ikimove.com

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Sinulla on oikeus tarkastaa hallussamme olevat henkilötietosi. Mikäli havaitset tiedoissa puutteita voit pyytää meitä täydentämään ne ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön.
 • Vastustamisoikeus
  Sinulla on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn, jos koet meidän käyttäneen niitä lainvastaisesti.
 • Poisto-oikeus
  Sinulla on oikeus pyytää poistamaan sinusta kerätty henkilötieto tai voit pyytää poistamaan ne henkilötiedot, jotka koet tarpeettomiksi asiakassuhteen hoitamista varten.
 • Suoramarkkinointikielto
  Sinulla on oikeus kieltää käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, etämyyntiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, profilointiin, henkilömatrikkeliin tai sukututkimukseen.
 • Valitusoikeus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet toimintamme olevan ristiriidassa tietosuojalainsäädännön kanssa.

9. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa ikiMove Health Group:in toimesta kolmannelle osapuolelle tarpeen mukaan. Tällaisia tilanteita markkinointikamppanjat sekä alihankkijat. Tietojen omistus ei siirry kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen laajempaan käyttöön. ikiMove varmistaa, että käytettävät palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. ikiMove käyttää näitä palveluntarjoajia:

 • Akismet
 • Onedrive
 • Vimeo

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Varmuuskopioinnin yhteydessä joitakin tietoja voidaan siirtää EU/ETA -alueen ulkopuolelle, tällä varmistetaan tietojen säilyvyys vikatilanteessa, jossa pääpalvelimet menevät epäkuntoon. ikiMove Health Group varmistaa palveluntarjoajien kuuluvuuden EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tehtävänä on turvata eurooppalaisten henkilötietojen tietoturva Yhdysvalloissa. Komissio on todennut, että järjestely turvaa tietosuojan riittävän tason.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Iki Health Group haluaa varmistaa, että henkilötietosi suojataan mahdollisimman tehokkaasti. Iki Health Group turvaa henkilötietosi seuraavilla toimintaperiaatteilla:

 • Rekisterin sisältämiin henkiötietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ikiMove Health Group osakkaat.
 • Henkilötiedot sijaitsevat tietojärjestelmässä, joka on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
 • Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

11. Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selainta tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden avulla tunnistamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraamaan sivuston analytiikkaa, joka auttaa meitä parantamaan toimintaamme:

 • IP -osoite
 • kellonaika
 • vieraillut sivut
 • selaintyyppi
 • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut verkkosivuille

ikiMove käyttää videoiden esittämiseen Privacy Shield -ohjelmaan kuuluvaa yhdysvaltalaista Vimeo-palvelua. Vimeo kerää evästeillä näitä tietoja: IP-osoite ja teknistä tietoa videoiden katsomiseen käytetyistä laitteista, kuten internetselaimen tyyppi, laitteessa käytettävä käyttöjärjestelmä ja perustason laitetiedot.  Katsomalla videoita annat suostumuksen evästeiden käyttämiseen.